Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit december, 2013 tonen

Fladderend door 2013

Pruikzwam, Veluwezoom (De Steeg) In de laatste dagen van december kijk ook ik weer even terug op 2013. Dramatische gebeurtenissen op het wereldtoneel zijn op ons netvlies gebrand maar er waren ook kleine en grote lichtpuntjes. De ontdekking van de Olinguito bijvoorbeeld, een nieuw en springlevend teddybeertje in Ecuador. Uit mijn waslijst van nieuwe soorten in 2013 zou ik de Pruikzwam naar voren kunnen schuiven. Helemaal niet nieuw voor de wetenschap maar na decennia genieten in de natuur pas op Eerste Kerstdag 2013 in Nationaal Park Veluwezoom voor het eerst gezien. Nachtvlinderestafette 2013, Ineke Radstaat-Koopmans als organisator vanuit Vlinderstichting 2013 zal in mijn herinnering vooral het jaar van de Grote Nachtvlinderestafette zijn. Zoals Kars Veling al beschreef op Natuurbericht werd op 39 verschillende natuurkampeerterreinen tussen Wad en Vaals werd in totaal 42 keer met ruim 1400 gasten genoten van honderden soorten vlinders. Net als in 2012 weer uitgevoe

Winterwandeling Gieterveld

Boswachterij Gieten Waar eens de onmetelijk stille en soms paarse heide haar armen sloot om kleine geriefhoutbosjes ligt nu het houten schaakbord van Boswachterij Gieten. Tachtig jaar geleden glad gewalst, verkaveld in keurige vakjes en voorzien van eindeloze rijen genaalde boompjes. Storm en veranderend natuurbeheer hebben vervolgens drastisch ingegrepen maar het schaakbordpatroon van rechte paden en percelen ongemoeid gelaten. Alleen voor vierhoevige bezoekers en tweebenige baggeraars zijn er wat kronkelige lijnen getekend. Gletsjerkuil, een pingo ruïne in het Gieterveld Zandwinning Gieterveld, zand uit de warme Eemperiode De winter is een uitstekend seizoen om dit bijzondere gebied op de kruin van de Hondsrug te ervaren. Grootbladige Amerikaanse eiken hebben dan hun blad laten vallen en bieden zicht op rimpels en plooien in het landschap. Het zijn restanten van verstuivingen na overbegrazing van de heide in de negentiende eeuw. Gulzige zandzuigers. Meer dan tiend

Lheebroekerzand , paddenstoelenfeest

Lheebroekerzand Lheebroekerzand, zondag 15 december. Een klamme deken ligt plat op het gele Pijpenstrootje, kale berken reiken naar een grijze wolkenmassa. De zandige grond ingekerfd door tientallen banden, betreden door meer dan 25 mensenvoeten behorend bij een half zo groot aantal leden van KNNV Groningen . De uiterste noordoosthoek van het Dwingelderveld was ruim honderd jaar geleden een dodelijk vermoeide zandvlakte. De toppen van de blanke duintjes begroeid met een enkele den, daartussen wat schamele heide, jeneverbessen en vooral heel veel stuifzand. Dertig jaar later trok een legioen werkloze Hollanders hier naar toe om de woeste grond te temmen. Strepen werden getrokken, de hei ging op de schop en duizenden sparren en dennen werden geplant. Nog eens tachtig jaar later mag de natuur weer zijn gang gaan. Oude jeneverbes struwelen worden gekoesterd, exoten verwijderd en heide mag weer kiemen. Myxomyceet, een Slijmzwam (sporulerend), Lheebroekerzand Half december i

Trilzwammen, glibberig mooi

Kniphorstbos, Schipborg December in het Kniphorstbos (Schipborg). Plassen zijn bevroren, de lucht is loodgrijs met af en toe een half zonnestraaltje. Grafheuvels en hunebedden liggen versteend te wachten op het voorjaar. Zweedse Kruisbekken vliegen "kiep "kiep" roepend over, een verkleumde Boomklever laat zijn schelle roep even horen. Gele Trilzwam Dan valt het oog op een knalgele hoop snot. Gedrapeerd om een slordig door de Sinterklaasstorm neergesmeten eikentak is het een opvallend element op het frisgroene mos. Een Gele trilzwam! Als vrijwel alle paddenstoelen na de eerste nachtvorst letterlijk het loodje leggen wordt het tijd voor deze bizarre zwam. Kou en vorst deren hem totaal niet. Terwijl vrijwel elke bevroren cel na ontdooien kapot gaat gaat deze gele snotterbel vrolijk door met groeien. Soms overdag ontdooid en 's avonds veranderend in een geel ijsje, het maakt allemaal niet uit. Gele Trilzwam Paarse Korstzwam, gastheer Gele Trilzwam V