vrijdag 8 mei 2015

Roegwold, wandelen door prehistorisch oerwoud

Roegwold (Groningen), eens een oerwoud
Voorjaar in het Roegwold. Een zwoele wind waait door de drijfnatte boomkruinen. Fris groen loof siert eik, linde en iep. Op een open plek grazen oerossen en edelherten. Voortdurend waakzaam voor eventuele ongewenste belangstelling van een lynx. Niets wijst er op dat de vreemde tweebenige jagers van afgelopen zomer weer terug zullen komen.

Roegwold, 6100 jaar geleden. Enorme eiken, lindes en iepen, oerbos doorsneden door grotere en kleinere beekjes
Na 6100 jaar weer zonlicht op de stronken uit het oerbos
Ruim zesduizend jaar later is het Roegwold een verstilde herinnering in een Gronings landschap waar de horizon onbereikbaar ver is. Resten van machtige woudreuzen liggen verkrampt en stil in de modder. Geveld en verdronken in een landschap waar het water heer en meester werd. Waar de Fivel getracht heeft om het tij te keren door steeds meer water af te voeren maar uiteindelijk zelf verslagen werd door de springvloed. Dieren en mensen trokken weg om pas millennia later weer langzaam terug te keren. Wat bleef was het hout van het Roegwold. Toegedekt onder laagjes klei en veen, geconserveerd voor een toekomst die er zo anders uit zou zien.

Rechtlijnig verkaveld, Woudbloem gemodelleerd door de mens

Ruim tweeduizend jaar geleden begon de mens met het boetseren van zijn landschap. Met vallen en opstaan werd het Roegwold nieuw land. Op de horizon verschenen wierden, boerderijen, kerken. Van zilt werd het gebied weer zoet maar het bos was verdwenen. Honderden jaren werd er geboerd. Geoogst, begraasd, gemest. Steeds intensiever werd het land gebruikt. Natuur werd ingekaderd en geminimaliseerd.

Stroomgebied van de Scharmer Ae, zuidelijk deel van het Roegwold

Het Roegwold rond de loop van de oude Fivel

Tetjehorn, meest noordoostelijk deel van wat eens het natuurgebied Midden Groningen genoemd werd

Kleine plevier, Roegwold

Groene glazenmaker, Woudbloem
Voorjaar in het Roegwold. Een gloednieuw plankier leidt langs plassen in de bedding van de oer Fivel. Natuur en waterberging in een steeds natter wordende wereld zijn samengekomen en hebben 1700 hectare tussen Kolham en Schildmeer veranderd in een blauwgroene parel. De mens heeft een stapje terug gedaan maar wordt nadrukkelijk uitgenodigd om het gebied te blijven bezoeken. Zwervend door het zuidelijk deel waar de Groene Glazenmaker al jaren geniet van de krabbenscheervelden. Zittend op een bankje om te genieten van een Kleine plevier die zijn nieuwste slikveldjes aan het verkennen is. Turend over de rietvelden van Tetjehorn waar de Roerdomp bast en de Bruine Kiekendief jaagt.


Op 6 juni 2015 zal het natuurgebied Roegwold feestelijk geopend worden door de nieuwe beheerder (Staatsbosbeheer) en ondernemers uit de omgeving. Kijk voor het programma op Facebook.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...