Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juni, 2012 weergeven

Drentse insecten

Juni is insectenmaand, ook in het oude Drentse landschap. Tienduizenden soorten fladderaars, kruipers, zuigers en bestuivers vieren bruiloft, geboorte en staan stil bij de dood. Graag nodig ik mijn lezers uit eens mee te lopen op een excursie, beginnend op het Zuid-Hijkerveld (aan het Oranjekanaal) en eindigend aan de oevers van het grote ven bij Taarlo. KNNV Groningen heeft deze tocht gelopen met libellenexpert René Manger (Libellenwerkgroep Drenthe).


Het Zuid-Hijkerveld is een laatste snipper woeste grond, gespaard uit de gulzige bekken van graafmachines en stalen spades tijdens de grote ontginningsactiviteiten. Langs de randen een gele slinger van Biggenkruid, druk bezocht door Pluimvoetbijen. Op de heide begroet een Groentje ons. Enkele Platbuiken en Viervlekken schieten met straalaandrijving over de heide. Voor de heren Roodrandbeer betekent dit voortdurend uitkijken bij hun dans van struik naar struik. Op zoek naar de mooiste dame die zo wijs is om rustig te blijven wachten op …

Nationale Nachtvlindernacht 2012

Over een donker pad op het uitgestrekte schooltuinencomplex aan de Beijumerweg in Groningen schuifelen, het hoofd bijna devoot naar beneden gebogen, een rij donkere gestalten. Gedempte stemmen klinken even op, spanning klinkt er in door. Dan worden ze verlicht door een helder baken. Hier komen ze voor, een nachtvlinder ervaring!
Voor het eerst de nacht beleven is voor jong en oud steeds weer bijzonder. Wat zou er tevoorschijn komen uit de donkere schaduwen? Zwijgend, fladderend, zoekend maar uiteindelijk aangelokt door een dwingende bundel licht. Wat eerst grauw en onbestemd lijkt verandert in een eindeloze stoet manequins. Werkmans grijs, luchtig zomers geel of maagdelijk wit, alles blijkt toegestaan op dit toneel. Soms als Wajong schaduwen op de achterzijde van het laken zichtbaar maar meestal hel verlicht op het podium.

De Nationale Nachtvlindernacht 2012, georganiseerd door de Vlinderstichting en de lokale Nachtvlinderwerkgroep van KNNV Groningen / KNNV Oost-Groningen,  werd in he…

Havelterberg, avondlicht

De avond valt over de Havelterberg. De laatste zonnestralen strelen deze keileemrimpel in dit oer-Drentse landschap. Even verder wordt het jongere verleden aangelicht, een grafmonument van onze voorouders uit de Jonge Steentijd. De toeristen zijn naar huis, de hei lijkt verlaten.


Dan gaat er een gedempte wekker af. Hoewel het nog lang niet donker is laat de Nachtzwaluw horen dat het tijd is voor verandering. Zonaanbidders verdwijnen, dieren van de schemering verschijnen. Voor Mestkevers   moet er echter door gewerkt worden. Een verse hondendrol is een buitenkansje. Je hoort ze bijna slobberen van het aalvocht. Ondertussen worden er brokken afgeknipt, versleept en begraven.Konijnen zijn nog even op zoek naar een laatste avond snack. Op de achterpoten staan blijkt de beste truc om ook het frisse bramenblad te kunnen bereiken. Een Boskakkerlak gelooft het allemaal wel. Verborgen tussen het gras zoekt hij een plekje waar hij rustig zijn enorme facetogen op non-actief kan zetten.


Teruglo…

Wieden en Weerribben, florissant mooi

Zachtjes pruttelt ons fluisterbootje door de Lokkenvaart. Een Rietzanger geniet van de dag en laat dit doordringend horen, in de elzenbomen heeft een Tuinfluiter haast om duidelijk te maken dat ook hij aanwezig is. Juffers en Libellen dartelen boven gele plompen en witte waterlelies. Een zondagse rust heerst op het water, samen met de natuur zijn we alleen in deze natte wereld.
Wieden en Weerribben, samen vormen ze één nationaal park met een uniek laagveenreservaat in de kop van Overijssel. Maar terwijl de Wieden vooral open zijn is het karakter van de Weerribben juist beslotenheid. Elzenbossen, afgewisseld met rietvelden en trilvenen, doorsneden door vaarten en grachten. Vanuit Ossenzijl zijn enkele, korte, natuurwandelingen uitgezet maar de Weerribben ervaar je het beste vanuit een kano of een fluiterboot. Pas dan dring je door in het ontoegankelijke moeras en wordt je één met de bijzondere natuur van dit gebied.
Riet, waterlelies en plompen zijn wel de meest opvallende planten maa…

Nachtvlinders, een belevenis

Direct na het midzomerfeest staat de Nationale Nachtvlindernacht op de agenda. Zodra de zon op 22 juni achter de kim verdwijnt flitsen in heel Nederland sterke lampen aan. Verlichte lakens trekken honderden nieuwsgierigen die allen komen om een glimp op te vangen van de mysterieuze bewoners van de nacht.


Nachtvlinders kijken is een belevenis. Geleidelijk wordt het donker, vormen verdwijnen, schimmen verschijnen. Een uil wiekt geluidloos voorbij, meerkoeten wensen elkaar welterusten. Iedereen zit vol spanning voor het laken, wat zal er uit het duister naderbij komen? Eerst zijn het vooral vliegjes die het witte doek inspecteren maar al snel verschijnen de eerste vlinders. Sommigen klein en alleen door kenners te zien maar velen groot en spectaculair van kleur en vorm.


Het begint vaak met wat Spanners. Een knalgele Hagedoorn of een heldergroene Grote Zomervlinder bijvoorbeeld. Eerst wat onrustig fladderend maar daarna toch even zittend om zich te laten fotograferen. Witte of Bruine Gri…