dinsdag 28 juni 2011

Sint Jan actief in het veenweidegebied

Kiersche Wiede
Een late Koekoek laat zijn afscheidsroep schallen over het veenweidegebied van de Kiersche Wijde. Binnen enkele dagen zal hij dit zompige gebied inruilen voor een zonnige en drogere omgeving ver naar het zuiden. Rietzangers en Kleine Karakiet zorgen verder voor zijn moordzuchtige kroost.
Aan de oostkant van het grote natuurreservaat De Wieden, net boven het buurtschap Doosje ligt de Kiersche Wijde.  Ontstaan als depressie tussen twee grote stuwwallen in de derde ijstijd is het nu een veenplas met een omringend veenweidegebied doorsneden door kaarsrechte sloten. Vanaf de parkeerplaats aan de Loze Dijk heeft Natuurmonumenten twee wandelingen uitgezet. Bruggetjes en smalle paadjes voeren de wandelaar tot in het groene hart van het gebied. Rietorchis en moerasspirea geven kleur aan de bermen, Rietzangers en rietgorzen murmelen in het jonge riet. Vlinders en libellen blijven op deze grijze en kletsnatte dag verborgen in het gras.

Sint-Jansvlinder, Kiersche Wiede

Plotseling valt het oog op iets zwarts met rode stippen. Dichterbij gekomen blijkt het een vergadering van Sint-Jansvlinders. Doodstil zittend en in diep gepeins verzonken over hun nieuwe levensfase. Een lege, geel gekleurde pophuls verraadt wie de uitnodiging voor deze samenkomst verzonden heeft. Een jongedame heeft hier alle registers opengetrokken. Drie mannen wachten nu schijnbaar rustig op haar keuze. Maar met slechts dertien graden op de thermometer en ook nog eens een gestage druilregen wordt het lastig om haast te maken. Zodra het droog wordt, en hopelijk iets warmer, kunnen ze beginnen met hun belangrijkste taak in dit korte leven. Daarna kunnen de eitjes gelegd worden op Moerasrolklaver en neemt de volgende generatie het vaandel over.

Sint Jan heeft zijn stempel op de Wieden gedrukt. Sint Jansklooster als dorpskern aan de westkant en Sint-Jansvlinders als levende confetti uitgestrooid over het zomerse landschap.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...