woensdag 23 maart 2011

Broekenweering, schatkamer van biodiversiteit

Broekenweering, Natuurstudie en Natuurbeheer
Op 21 maart werd door de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling Groningen, het rapport “Broekenweering, schatkamer van biodiversiteit” gepubliceerd. Van oorsprong was de Broekenweering deel van  een uitgestrekt moerasbos tussen Eelderdiep en Peizerdiep. In 2011 is het onderdeel van het natuurreservaat Peizermaden en ondergaat een metamorfose om (ook) als waterberging voor de stad Groningen te dienen. Bezoekers ervaren daarom tijdelijk het gebied als stroef. Vanaf de kleine parkeerplaats bij het oude tolhuis aan de Peizerweg zijn  rode graafmachines te zien.
 Op stalen rupsen vreten zij zich een weg door de oude veenbodem. Wallen als verdedigingsmuren tegen de waterwolf worden opgeworden. Oude wegen verdwijnen en nieuwe komen.  En midden in dit geweld van cultuurtechniek bloeien paardehaarzegge en moerasstreepzaad, broeden rietgorzen en kleine karakieten en worden zeldzame paddenstoelen onder elzenbomen gevonden.
KNNV Groningen heeft een jaar rond voor Natuurmonumenten, beheerder van de Peizermaden, een nulmeting uitgevoerd.

Moeraslathyrus
 265 soorten planten,  48 soorten plantengallen, 25 soorten libellen, 16 soorten dagvlinders, 44 soorten broedvogels en 183 soorten paddenstoelen werden genoteerd. Vanuit deze, en oudere, gegevens kan over een aantal jaren een goed oordeel gevormd worden over de veranderingen in het gebied. Voor dit moment is het duidelijk dat, deels verborgen voor het oog van passanten, de Broekenweering een schatkamer van biodiversiteit herbergt. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...