vrijdag 15 juli 2011

Bourtange, Groningse vesting belegerd door potige hazen en vogels!

Op de appelplaats van de vesting Bourtange is de stem van de sergeant verwaaid in de wind. Soldaten zijn toeristen geworden die geen raasdonders eten maar ijs. Kanonnen kijken hongerig door de schietgaten zonder dat een Munsterse artellerist zich vertoont. Zelfs een verdwaalde vrachtwagen, die als laatste een poging deed de poort te rammen, is allang verleden tijd.

Dankzij het Groninger Landschap staat er nu een geheel ander leger in het voorland klaar. Ook nu weer uit het oosten komend, laag bij de grond voort kruipend en bijna binnen schootsafstand. Een parmantige gepluimde muts  in top en verder in legergroen gehuld. Een brigade Hazepootjes heeft het terrein zonder slag of stoot veroverd. In de tros zijn ook andere kleuren te ontdekken. Een peloton Knoopkruid en zelfs een compagnie Kleine vogelpootjes hebben inmiddels dankzij het nieuwe beheer kans gezien een stevige positie in te nemen. Als "Alice in Wonderland" kunnen wij door dit zwijgzame leger ons een weg banen. Niemand die ons tegenhoudt, het Groninger Landschap biedt permanent gelegenheid haar bijzondere troepenmacht te aanschouwen.
Klein vogelpootje
 Even buiten het voorland staan op zandige kopjes Steenanjers zich te verbazen over deze gebeurtenissen. Zij hebben altijd stand weten te houden en profiteren nu van het nieuwe beheer. Zacht paars met een opvallend honingmerk zijn ze ook voor niet bestuivers een lust voor het oog.
Steenanjer
Voor biologen is er echter nog veel meer te ontdekken. Pluimvoetbijen vliegen af en aan, wapenvliegen glimmen in de zon en de Bijvoetooglapmot is net uitgevlogen. Achter deze fraaie naam gaat een heel klein vlindertje schuil die speciaal op Bijvoet leeft. Niet allen rond de vesting maar inmiddels overal te vinden waat deze plant voorkomt. Als rupsje leven ze in een bijvoetblad, pas vlak voor het verpoppen verlaten ze het blad om een kleine poppenwieg te spinnen.
Sporen van de Bijvoetooglapmot (Bucculatrix noltei)
Bourtange, een excellente locatie voor cultuur en natuur tijdens deze vakantieperiode.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...