maandag 4 juli 2011

Drents water naar Groningen

Donkere regenwolken hangen over de Elperstroom in het hart van Drenthe. Nog even en de eerste druppels beginnen hun lange weg naar Groningen. Niet in één dag maar een half mensenleven is nodig om de Stad te bereiken. Eerst bijna veertig meter naar beneden en dan tientallen kilometers naar het noorden. Kweldruk en drinkwaterputten in Noord-Drenthe en het zuiden van Groningen zullen rond 2031 deze regendruppels weer naar boven halen.
Elperstroom, moerasgebied

De Elperstroom en het Amerdiep liggen direct ten westen van Boswachterij Schoonlo. In de tweede helft van de vorige eeuw bijna drooggelegd door diepontwatering en kanalisatie mogen deze bronbeken  weer doen waar ze goed in zijn. Ongetemd kronkelen door natte weilanden, oppervlakkig afstromend water verzamelend en dit doorgevend aan steeds breder wordende sloten en riviertjes. Het merendeel van het water wat op het Drentsch plateau valt zakt echter zover weg dat het buiten bereik van de waterige en grijpgrage vingers van het Amerdiep verdwijnen. Het is dit water wat uiteindelijk als diep grondwater in Groningen naar boven zal komen.

Geelgors, Boswachterij Schoonlo
Niet alleen deze beekjes krijgt meer ruimte in dit deel van het "Olde Landschap". Ook de ijzeren staatsbossen krijgen hart voor de natuur. Strakke lijnen vervagen, exotisch naaldhout maakt plaats voor een gemengd bos afgewisseld met heide. Spechten profiteren van dood hout, geelgorzen van bloeiend havikskruid en de boomleeuwerik is weer terug. Door al deze activiteit ontstaat opnieuw een humuslaag waarmee het Drents regenwater langer vastgehouden wordt. Deels diep infiltrerend, deels oppervlakkig afstromend, maar altijd op weg naar de Stad.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...