dinsdag 6 september 2011

Drenthe overdwars

Orvelterzand
Drenthe, ingebed in veen en verankerd in zand. Dat zou een typering kunnen zijn van Drenthe overdwars. Van de veenkoloniën tot de Smilder venen, dwars over Hondsrug en Drentsch Plateau. Een gebied rijk aan historie en natuur. Neolitische hunebedbouwers kapten het oerbos en zijn nazaten uit de 20ste eeuw planten het weer in als werkverschaffing en leverancier van mijnhout. Veen werd vergraven en afgevoerd per trekschuit over het Oranjekanaal naar Amsterdam. Rogge en boekweit maakten plaats voor aardappelen en mais, schapen werden vervangen door Schotse Hooglanders.
Buinerveen

Zesduizend jaar geschiedenis resulteert in een lappendeken. In de monden en de Smilder Venen zijn het de vloeivelden van aardappelverwerker Avebe maar ook akkerranden waar de natuur nog de ruimte heeft . Op het Drentsch Plateau zijn het vooral kleine parels als het Orvelter Zand en het Hijkerveld die ons een blik gunnen op het Drenthe van honderd jaar geleden. 

Valthe, Hondsrug
Smilde, Oranjekanaal
Drenthe overdwars laat zich het beste beleven met een tocht van oost naar west langs het Oranjekanaal. Van Groningse tot Friese grens, via Odoorn en Hijkersmilde tot aan Appelscha. Door de noordwest-zuidoost verkaveling van het mondengebied is het even schakelen om de aansluiting te krijgen met het Oranjekanaal. Bij Valthe rijst de Hondsrug als een rimpel in het landschap omhoog. Opgedrukt door een uitstulpende ijsmassa, oprukkend in het oerstroomdal van de Hunze. Op het zand aangekomen gaat de historie duizenden jaren terug en het landschap en nederzettingen zien er doorleefd uit. Maar schijn bedriegt, op het Orvelterzand is de tijd terug gezet en is de heide gered van verdere bebossing.
De natuur profiteert van begrazing en het weinig gevarieerde eiken-berkenbos is een halt toegezegd. Daarna volgen de Smilder Venen met Oranje, niet alleen locatie van de bekende Speelstad maar ook een pelgrimsoord voor vogelaars. De vloeivelden van Diependal zijn dankzij het Drentsch Landschap weer geschikt als broedgebied voor Roodhalsfuut en Roerdomp.

"Drenthe overdwars" is de titel van een nieuwe presentatie, aangeboden vanaf eind 2011 door www.natuurpresentaties.nl 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...