donderdag 18 augustus 2011

De Russen komen!

Russenvegetatie
Iedereen die in de jaren zestig opgegroeid is weet het nog. De Russen zouden eens hun ijzeren fort kunnen verlaten! Machtsvertoon in de Noordduitse laagvlakte van ons dappere, toen nog langharige, Nederlandse leger bleek afdoende. Uiteindelijk kwamen de Russen toch niet.

Maar fiets nu eens vanuit Haren via Waterhuizen naar Hoogezand. Zodra het fietspad naar het oosten afbuigt lijkt onze collectieve angst toch werkelijkheid te worden. Donkergroen,  laag bij de grond voortkruipend, zijn de eerste pelotons Russen al over de Ebelsweg opgerukt. Niets staat ze meer in de weg, ook in de buitenwijken van Haren zijn al verkenners gesignaleerd. Zwijgzaam, bruin gekuifd, nemen ze ons land over....

Pitrus
Het is echter een andere Rus dan die uit de jaren zestig. Pitrus is een grasachtige plant die bij de familie van de bloembiezen behoort. Op veel plaatsen waar landbouwgrond omgezet wordt in natte schraallanden verschijnt Pitrus. Een overmaat aan fosfaat, stikstof en sulfaat gecombineerd met een hoge grondwaterstand zorgt er voor dat deze plant de overhand kan krijgen. Koeien, paarden en schapen eten bij voorkeur geen Pitrus. Doen we verder niets dan zal deze Rus voor jaren ons land domineren. Weidevogel of botanisch beheer krijgt dan geen kans.

Uit onderzoek van de Universiteit Wageningen en het beheerdersnetwerk blijkt dat er wel degelijk wat te doen valt aan deze invasie. Voorgesteld wordt om de grondwaterstand iets te verlagen maar ook plaggen en maaien voordat de zaden rijp zijn. In Noord-Holland hebben ze een herbicide gebruikt maar dan krijgen ook andere planten een dreun. Helaas vraagt dit alles wel om investeringen in natuurbeheer en dat is onder dit kabinet een gevoelig onderwerp. Voorlopig zullen we dus, niet alleen in Haren, geregeld Russen tegen blijven komen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...